Overige contracten

Als MKB ondernemer krijgt u regelmatig te maken met commerciële contracten en de uitvoering daarvan. Het kan gaan om uw leveranciers, andere zakelijke dienstverleners, huurders, uw klanten of uw partners. Goede en duidelijke afspraken vormen de basis van de samenwerking met hen.

Bij de meest voorkomende contracten waarmee u als ondernemer te maken krijgt, hebt u uw eigen commerciële uitgangspunten. Advocatenkantoor Tavasszy geeft u vanuit haar ervaring in zowel de bedrijfsjuridische wereld als de advocatuur concrete afwegingen en adviseert u over uw rechtspositie. Regelmatig gaat het hierbij om contractsonderhandelingen of om het maken van nieuwe afspraken. Denk hierbij aan nieuwe, meer op een huidige, gewijzigde, situatie toegesneden afspraken die geheel of gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van oude afspraken of aan het beoordelen op welke wijze een contract het beste beëindigd kan worden. Ook kan het gaan om niet of onvoldoende nagekomen overeenkomsten, waardoor u schade lijdt.

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert en begeleidt u onder andere op de volgende gebieden:

 • algemene voorwaarden
 • boetebedingen
 • concurrentiebedingen
 • geldlening
 • huur, lease, koop
 • franchise
 • incasso: advies over haalbaarheid en uitvoering
 • opzegging en beëindiging
 • overeenkomst van opdracht, aanneming van werk
 • schadevergoeding
 • samenwerking (aangaan en beëindiging)
 • service level agreements (SLA’s)
 • overige zakelijke dienstverlening, zoals ICT, schoonmaak, catering