Kantoor

Gespecialiseerd in arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en ontslag

AtillaTavasszy2015-HR JPG-6846_orangeAdvocatenkantoor Tavasszy is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zaken rond arbeidsvoorwaarden en ontslag. Bij vragen op deze gebieden staat Attila Tavasszy naast ondernemers ook particulieren bij.

Op het gebied van het arbeidsrecht en zaken rond arbeidsvoorwaarden en ontslag treedt Attila Tavasszy regelmatig op als vraagbaak van de ondernemer zelf en van de verantwoordelijke HR medewerker. Naast deze ‘directe’ klanten adviseert en begeleidt hij ook bedrijven die zijdelings in aanraking komen met het arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en met het ontslagrecht. Denk daarbij aan accountantskantoren, salarisadministratiekantoren, arbodiensten en aanverwante dienstverleners, brancheverenigingen.

Onderwerpen die bij het arbeidsrechtelijke werkgebied horen zijn onder andere:

 • alles rond de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
 • arbeidsrechtelijke vraagstukken rond de Corona crisis
 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en diverse andere regelingen
 • adviseren over de uitleg, toepassing en de wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • vraagstukken over de toepasselijkheid en de uitleg van CAO’s, of een CAO overeenkomstig de wet is e.d.
 • begeleiden van een kleinere of grotere reorganisaties, het opstellen van een sociaal plan
 • alles rond ontslag
 • arbeidsrechtelijke aspecten rond bedrijfsovernames (overgang van onderneming), contractovernames, opvolgend werkgeverschap
 • arbeidsrechtelijke aspecten rond faillissement
 • concurrentiebedingen, relatiebeding
 • positie van statutair directeuren
 • overeenkomsten van opdracht (ZZP-ers, freelancers e.d.)
 • rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid / re-integratie
 • vragen rond medezeggenschap, Ondernemingsraad

Commerciële contracten, contractuele aansprakelijkheid

Naast het arbeidsrecht adviseert en begeleidt Advocatenkantoor Tavasszy ondernemers ook over commerciële contracten. Werkzaamheden die hierbij horen zijn onder andere:

 • opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
 • opstellen van diverse zakelijke overeenkomsten tussen ondernemers en instellingen
 • begeleiden bij overleg en (her)onderhandelingen over nieuwe (of bestaande) overeenkomsten
 • onderhandelen bij discussies tussen ondernemers, instellingen over de toepassing en de uitleg van zakelijke overeenkomsten
 • opzegging, ontbinding en andere wijzen van aantasting van overeenkomsten
 • contractuele aansprakelijkheid, schadevergoeding
 • huur bedrijfsruimte
 • incasso, beslag en executie
 • (bepaalde) aspecten rond bedrijfsovername
 • advisering en begeleiding bij non-compete discussies, discussies over allerlei contractuele bedingen, discussies over de reikwijdte (uitleg) van overeenkomsten

Adviseren of procederen?

Verreweg de meeste vraagstukken rond het arbeidsrecht kunnen zonder een gerechtelijke procedure opgelost worden. Dit geldt ook voor de zogeheten ‘handelszaken’, waarbij het vaak gaat om het adviseren over commerciële contracten buiten het gebied van het arbeidsrecht. Wanneer dat echter nodig is, treedt Advocatenkantoor Tavasszy voor u ook op in de rechtszaal. Uitgangspunt daarbij is dat u ook hier van tevoren een duidelijk beeld krijgt van wat u reëel kunt verwachten en van de met een procedure toch altijd gepaard gaande risico’s, kansen en kosten.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Attila Tavasszy is, naast de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) lid van de volgende beroepsverenigingen:

 • VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
 • VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht)
 • VHAA (Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten)
 • VA&R (Vereniging Ambtenaar & Recht)

Rechtsgebiedenregister

Attila Tavasszy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht
 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mededeling over Stichting beheer Derdengelden

Advocatenkantoor Tavasszy beschikt niet over een stichting beheer derdengelden. Derdengelden kunnen derhalve niet in ontvangst worden genomen.

Waarnemingsregeling

In geval van al dan niet plotselinge afwezigheid, waarbij vervanging noodzakelijk is, worden de zaken van Attila Tavasszy die geen uitstel kunnen lijden waargenomen door de heer mr. drs. R.P. Dijkman, verbonden aan Dijkmanlaw, gevestigd te Den Haag, telefoonnummer: +31 (0)70 217 12 36 en +31 (0) 6 53 79 68 11, email: info@dijkmanlaw.nl. Cliënten zullen zo veel mogelijk tijdig in kennis worden gesteld van de periode waarin Attila Tavasszy afwezig is.

Kamer van Koophandel, BTW

KvK: 27350061

BTW: NL001713455B38