Kantoor

Gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag

AtillaTavasszy2015-HR JPG-6846_orangeAdvocatenkantoor Tavasszy is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en zaken rond ontslag. Bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht staat Attila Tavasszy naast ondernemers ook particulieren bij.

Op het gebied van het arbeidsrecht en ontslag treedt Advocatenkantoor Tavasszy regelmatig op als vraagbaak van de ondernemer zelf en van de verantwoordelijke HR medewerker. Naast deze ‘directe’ klanten adviseert en begeleidt Advocatenkantoor Tavasszy ook bedrijven die zijdelings in aanraking komen met het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Denk daarbij aan accountantskantoren, salarisadministratiekantoren, arbodiensten en aanverwante dienstverleners.

Procedures

Verreweg de meeste vraagstukken kunnen zonder een gerechtelijke procedure opgelost worden. Wanneer dat nodig is, treedt Advocatenkantoor Tavasszy voor u echter ook op in de rechtszaal. Uitgangspunt daarbij is dat u ook hier van tevoren een duidelijk beeld krijgt van wat u reëel kunt verwachten en van de met een procedure toch altijd gepaard gaande risico’s, kansen en kosten.