Opzegtermijn na overgang van onderneming

Wat is de opzegtermijn na overgang van onderneming? Bij een overgang van onderneming kan het gebeuren dat de verkrijgende onderneming enige tijd na de overgang werknemers van het overgenomen bedrijf wil ontslaan. Op zich is dit toegestaan als het gaat om zogeheten ETO-redenen, dat wil zeggen economische, technische of organisatorische redenen. Een ontslag door de verkrijger (of bijvoorbeeld eerder, door de vervreemder) wegens of met het oog op de overgang van onderneming is niet geoorloofd. Als ontslag toegestaan is, dan is het belangrijk om te weten op basis van welke dienstjaren de opzegtermijn moet worden berekend: de ‘nieuwe’ dienstjaren of met inachtneming van ook de ‘oude dienstjaren? Deze vraag speelt onder andere doordat dienstjaren op zich niet mee overgaan bij een overgang van onderneming.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de lijn die hierin in beginsel moet worden gevolgd recent nog eens bevestigd. Die is dat ook wanneer de verkrijger ruim een jaar na de overgang van de onderneming een werknemer ontslaat, op grond van artikel 3 van Richtlijn 2001/23/EG het aantal dienstjaren dat die werknemer bij de vervreemder heeft vervuld in principe meetelt bij het bepalen van de opzegtermijn. De gedachte hierachter is dat het aantal dienstjaren bij de vervreemder op zich geen recht vormt dat overgegane werknemers bij de verkrijger geldend kunnen maken, maar dat deze wel medebepalend zijn voor bepaalde financiële rechten van de werknemers en daar gaat de richtlijn nu juist over.

Lees hier de uitspraak

Voor juristen: lees hier de conclusie van de Advocaat-Generaal

Meer informatie over overgang van onderneming?

Wilt u meer weten over overgang van onderneming? Kijkt u dan eens naar deze blog.

Meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ontslag na overgang van onderneming?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ontslag na overgang van onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hierover graag.