Ook een zzp-er, die een overeenkomst van opdracht heeft met een opdrachtgever, kan gebonden zijn aan een concurrentie- en relatiebeding. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de zzp-er in strijd heeft gehandeld met de afspraken en dat de zzp-er in principe een contractuele boete verschuldigd is. De rechter is echter bevoegd om de gevorderde boete te matigen en doet dat hier ook vanwege de korte duur van de samenwerking tussen de zzp-er en de opdrachtgever en de relatief beperkte betekenis die de klant van de opdrachtgever, waarvoor de zzp-er werkzaam was, voor de opdrachtgever had. http://goo.gl/9nYBn