Projecten

“Samen sterk in uw belang”

AtillaTavasszy2015-HR JPG-6858_orangeAdvocatenkantoor Tavasszy adviseert en begeleidt u ook bij vragen die méér omvatten dan een advies of verdere juridische begeleiding in een concrete, individuele situatie. Bij projecten kan het nodig zijn om ook andere deskundigen in te schakelen. U kunt dan gebruik maken van het netwerk van Advocatenkantoor Tavasszy of zelf uw deskundigen voordragen.

Voorbeeld

U hebt gemerkt dat het ziekteverzuim in uw bedrijf de laatste tijd langzaam is gestegen. Ook is de instroom van arbeidsongeschikte medewerkers in de WIA gestegen. Naar aanleiding van een incident met een medewerker, die zich volgens u onterecht ziek heeft gemeld, wendt u zich tot Advocatenkantoor Tavasszy. Daarbij vraagt u zich ook af of u niet te veel sociale premies betaalt en ook hoe u het algehele ziekteverzuim zou kunnen verlagen. Een dergelijke situatie vraagt om een multidisciplinaire aanpak: zo spelen hier naast arbeidsrechtelijke vragen ook aspecten die het beste door een expert op het gebied van ziekteverzuim (casemanager, verzuimconsulent, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts) en mogelijk ook door een expert op het gebied van sociale verzekeringen en -premies kan worden beoordeeld.

Advocatenkantoor Tavasszy heeft in zijn netwerk diverse dienstverleners die u op de gevraagde gebieden kunnen ondersteunen. Daarmee kunnen onder omstandigheden omvangrijke financiële besparingen voor u worden gerealiseerd, naast de oplossing van het individuele probleem, wat de aanleiding was.

Andere voorbeelden zijn:

• Conflicten met arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke aspecten (samenwerking met advocaat gespecialiseerd in het vennootschapsrecht).
• Hoe richt u personeelsbeleid van uw bedrijf zo in dat het actueel is en rekening houdt met de komende maatschappelijke ontwikkelingen rond een krapper wordende arbeidsmarkt en de mogelijkheden die (aankomende) regelgeving zal bieden?
•  Het organiseren van een flexibele schil aan medewerkers voor uw bedrijf of een bedrijvenpool waarvan uw bedrijf deel uitmaakt.
• Het verzorgen van juridische (arbeidsrechtelijke) content op websites van werkgeversverenigingen, een pool van werkgevers, accountantskantoren, administratiekantoren, arbodiensten.