Health check

“Gebruikt u nog de juiste documenten?”

care_orange

In de wereld van het arbeidsrecht en het ontslagrecht zijn de ontwikkelingen voor ondernemers soms nauwelijks bij te houden. Wij helpen u graag bij de controle of uw bedrijf nog voldoende bij de tijd is. En als we tot de conclusie komen dat er verbeteringen nodig zijn, dan geven we u ook concrete verbeterpunten, die we desgewenst samen met u uit kunnen voeren.

Wij houden u up-to-date omtrent het arbeidsrecht. Zo controleren wij de arbeidsovereenkomsten en overige documenten die u of uw afdeling HR of P&O gebruikt en passen deze naar wens aan. Het bespreken van het personeelsbeleid dat u voert, kan hier vanzelfsprekend ook deel van uitmaken.

Ook kunnen wij bijvoorbeeld samen met u een gesprek aangaan met uw andere dienstverleners, zoals uw accountant, administratiekantoor of arbodienst, om te kijken of en hoe vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt de dienstverlening aan u kan worden geoptimaliseerd. Dit alles maakt dat de dienstverlening aan u efficiënter en effectiever wordt.