Bij topinkomens is het altijd interessant om te zien hoe de rechter de ontslagvergoeding bepaalt. In deze uitspraak gaat het om een directeur van een (semi)publieke instelling. Na een uitgebreide analyse komt de rechter in overweging 4.8 e.v. tot de conclusie dat de ontbindingsgrond voor een groot deel in de risicosfeer van de werkgever valt. Dit zou gunstig moeten zijn voor de directeur, maar de rechter houdt zijdelings ook rekening met de sinds 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens. Daardoor wordt de vergoeding 25% lager dan de (neutrale) norm.http://goo.gl/gNr14