Een werkgever mag met een medewerker achtereenvolgens maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd wordt geacht te gelden voor onbepaalde tijd, tenzij in een CAO (bijvoorbeeld Horeca CAO) anders is geregeld. Wat nu als de werkgever niet een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt, maar een overeenkomst voor onbepaalde tijd en daarbij in een andere overeenkomst vast wordt gelegd dat de vierde overeenkomst alsnog na een bepaalde tijd eindigt? Volgens het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is dit onder omstandigheden toegestaan. Lees meer in de bijgevoegde uitspraak.