Arbeidsovereenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld via ontbinding door de kantonrechter. Meestal is het de werkgever die om ontbinding verzoekt. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij de werknemer het initiatief neemt. Dit is risicovol voor de werknemer aangezien hiermee de kans groot is dat hij geen recht heeft op een uitkering als hij nog geen baan heeft. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de ontbindingsgrond (hier: een verstoorde arbeidsrelatie) in overwegende mate aan de werkgever te verwijten is en kent hij de werknemer een hoge vergoeding toe.

Naar de uitspraak