Bij werknemers zonder concurrentiebeding of relatiebeding, kan soms toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie jegens hun ex-werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een direct met de ex-werkgever concurrerend bedrijf nog tijdens de arbeidsovereenkomst is opgericht en/of er stelselmatig en substantieel actief vaste klanten van de ex-werkgever zijn benaderd. Als sprake is van onrechtmatige concurrentie door een ex-werknemer, dan is deze jegens de werkgever gehouden de daardoor ontstane schade te vergoeden. Zie de heldere analyse van de kantonrechter. http://goo.gl/Jntzq