Een onduidelijke rapportage door een arbodienst kan financieel zeer nadelig uitpakken voor de werkgever. De werkgever in de bijgevoegde uitspraak was kennelijk van mening dat de werknemer arbeidsgeschikt was en heeft zonder aantoonbare verdere actie te ondernemen vakantiedagen, loon en kosten van de arbodienst ingehouden op het aan de werknemer toekomende loon. De rechter is het hier niet mee eens en vindt dat het bij een onduidelijke rapportage van de arbodienst de werknemer zelf is die bepaalt dat hij vanwege medische klachten niet kan werken.