Ziekteverzuim en re-integratie

“Op weg naar spoedig herstel”

missingpiece_orangeZiekmeldingen en conflictsituaties op de werkvloer wilt u zoveel mogelijk vermijden. Advocatenkantoor Tavasszy helpt u hier proactief bij. Maar ook bestaande ziekmeldingen of conflictsituaties proberen we zo goed en werkbaar mogelijk op te lossen.

Ziekteverzuim

De meeste ziekteperioden duren niet langer dan twee weken. Maar als de afwezigheid langer duurt, wordt de kans op terugkomst steeds kleiner. Werkgever en werknemer moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter beiden bijdragen aan herstel en re-integratie. Als werkgever hebt u niet alleen te maken met de verplichting om het loon van een zieke werknemer door te betalen. U mist ook een arbeidskracht. Tijd is geld, de productiviteit wordt node gemist en mogelijk moet u op zoek naar een invaller of vervanger. Het is zaak om op tijd de juiste maatregelen te nemen.

Advocatenkantoor Tavasszy kan uw ziekteverzuimreglement beoordelen of er één voor u opstellen. Wij kunnen u ook adviseren over de re-integratieverplichtingen die u in een specifieke situatie als werkgever hebt en over wat u van uw zieke werknemer kunt verwachten. Bijvoorbeeld het verrichten van aangepast werk, binnen of buiten uw bedrijf. Wanneer een zieke werknemer niet meewerkt, dan biedt de wet u de mogelijkheid om een (loon)sanctie aan de werknemer op te leggen. Er zijn echter meerdere soorten sancties en ook de rechtspraak stelt bepaalde eisen. Wij kunnen u adviseren wat te doen en u daarbij begeleiden.

En wat te doen bij een loonsanctie van het UWV? Of als u niet tevreden bent met uw arbodienst? Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u hierover.

Nieuwe Ziektewet

Vanwege de strengere regels in de gemoderniseerde Ziektewet (de Wet BeZaVa) kunt u aanzienlijke financiële risico’s lopen als een medewerker ziek uit dienst gaat of kort na het eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek wordt. Wij helpen u met het in beeld brengen van de risico’s. Verder adviseren wij u over het treffen van maatregelen om de risico’s te beperken en onnodige kosten te voorkomen.

> Lees meer over Arbeidsovereenkomsten

Conflictsituaties, aansprakelijkheid en procedures

Ook in conflictsituaties staan we u bij, of dit nu met uw werknemer, het UWV of een bij een ongeluk aansprakelijke derde is. Op basis van onze jarenlange ervaring weten wij dat de gang naar de rechter als een laatste uitweg moeten worden gezien. De Tavasszy-aanpak is erop gericht om conflicten zo goed en werkbaar mogelijk op te lossen. En als het écht niet anders kan, staan we u ook bij in de rechtszaal.