Ziekteverzuim en re-integratie

“Op weg naar spoedig herstel”

missingpiece_orangeZiekmeldingen en conflictsituaties op de werkvloer wilt u als werkgever zoveel mogelijk voorkomen of in elk geval zo goed mogelijk oplossen. Advocatenkantoor Tavasszy helpt u hier proactief bij. Maar ook bestaande ziekmeldingen of conflictsituaties worden zo goed en werkbaar mogelijk opgelost.

Ziekteverzuim

De meeste ziekteperioden duren niet langer dan twee weken. Maar als de afwezigheid langer duurt, kan de kans op terugkeer kleiner worden of is er meer begeleiding nodig. Werkgever en werknemer moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter beiden bijdragen aan herstel en re-integratie. Als werkgever hebt u niet alleen te maken met de verplichting om het loon van een zieke werknemer door te betalen en de werknemer te re-integreren. U mist ook een arbeidskracht. Tijd is geld, de productiviteit van de zieke werknemer wordt gemist en mogelijk moet u op zoek naar een invaller of vervanger. Het is zaak om op tijd de juiste maatregelen te nemen.

Advocatenkantoor Tavasszy kan uw ziekteverzuimreglement beoordelen of er één voor u opstellen. Een ander aandachtspunt zijn de re-integratieverplichtingen die u in een specifieke situatie als werkgever hebt en over wat u van uw zieke werknemer kunt verwachten. Bijvoorbeeld het verrichten van aangepast werk, binnen of buiten uw bedrijf. Wanneer een zieke werknemer niet meewerkt, dan biedt de wet u de mogelijkheid om een (loon)sanctie aan de werknemer op te leggen. Er zijn echter meerdere soorten sancties en ook de rechtspraak stelt bepaalde eisen. Verkeerde keuzes kunnen vergaande gevolgen hebben, zowel voor u als voor de werknemer. Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u wat te doen.

En wat te doen bij een loonsanctie van het UWV? Of als u niet tevreden bent met uw arbodienst? Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u hierover.

Lees meer over Arbeidsovereenkomsten

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert ook werknemers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te worden en daardoor in de knel komen.