Reorganisatie

“Waar vandaan en waar naar toe?”

compassAls werkgever probeert u het zoveel mogelijk te vermijden, maar als u de knoop heeft doorgehakt staat het vast: u moet reorganiseren. Maar waar moet u beginnen? Waar praktische hulp te vinden? Advocatenkantoor Tavasszy heeft ervaring met reorganisaties en kan u adviseren en, indien nodig, verder begeleiden.

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u niet alleen over de noodzakelijke juridische aspecten van een reorganisatie, of het nu gaat om een interne reorganisatie, een bedrijfsovername, een herstructurering of een verhuizing. Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u ook over de praktische en organisatorische onderwerpen waarover in een eerder stadium op directieniveau al beslissingen moeten worden genomen. Vaak hangt het namelijk van de hier gemaakte keuzes af waaraan juridisch aandacht moet worden besteed en waar mogelijke risico’s zijn.

Indien overleg vereist is met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, dan ondersteunt Advocatenkantoor Tavasszy u daarbij ook. Of bijvoorbeeld wanneer op het gebied van Human Resource Management advies of begeleiding nodig is, bijvoorbeeld bij het opzetten van een (nieuw) HR-systeem of een functiegebouw.

> Lees meer over Medezeggenschap

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagprocedures die zijn vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in 2020 in werking is getreden, heeft nieuwe regels voor ontslag en andere arbeidsrechtelijke regels geïntroduceerd. Al met al gelden in het huidige ontslagrecht andere soorten procedures, andere termijnen en vaste ontslagroutes. Advocatenkantoor Tavasszy adviseert graag over individuele en collectieve ontslagprocedures, een sociaal plan en over vergoedingen en andere regelingen bij vertrek.

Ook voor werknemers

Advocatenkantoor Tavasszy staat uiteraard ook werknemers bij die met een reorganisatie en met de daarmee samenhangende keuzes worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld een ingewikkeld sociaal  plan, het wel of niet moeten aanvaarden van een aanbod voor een andere functie. Of het toch verweer moeten voeren tegen het voorgenomen ontslag of daarin mee gaan. Welke mogelijkheden tot afwijking zijn er nog? De regels zijn dermate ingewikkeld en er zijn zo veel mogelijkheden, kansen en risico’s, dat het voor werknemers ook altijd zinvol is om juridisch advies in te winnen.

> Lees meer over Ontslag

> Lees meer over Arbeidsovereenkomsten

> Lees meer over Overige commerciële contracten