Ontslag

“Omdat het niet anders kan”

door_orangeOntslag is voor werkgevers geen doel op zichzelf. Zij hebben immers vaak al veel energie in de arbeidsrelatie gestoken. Het willen overgaan tot ontslag gebeurt meestal omdat het niet anders kan. Bij een ontslagprocedure heeft de werkgever veel verplichtingen. Hij is vaak degene die het proces start en hij moet daarom zorgen voor een goede onderbouwing. Daarom is het zaak om een goed personeelsdossier aan te leggen en dat actueel te houden.  Advocatenkantoor Tavasszy adviseert werkgevers over een effectief personeelsdossier en over de verdere stappen die moeten worden ondernomen om een ontslag zo kansrijk mogelijk te maken.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagprocedures die zijn vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in 2020 in werking is getreden, heeft nieuwe ontslagregels geïntroduceerd. Al met al gelden in het huidige ontslagrecht andere soorten procedures, andere termijnen en vaste ontslagroutes. Daarnaast is een hoger beroep mogelijk. Advocatenkantoor Tavasszy adviseert graag over individuele en collectieve ontslagprocedures, een sociaal plan en over vergoedingen en andere regelingen bij vertrek.

Ook voor werknemers

Advocatenkantoor Tavasszy staat uiteraard ook werknemers bij die met de mogelijkheid van ontslag worden geconfronteerd. De regels zijn dermate ingewikkeld en er zijn zo veel mogelijkheden, kansen en risico’s, dat het altijd zinvol is om juridisch advies in te winnen.