Ontslag

“Omdat het niet anders kan”

door_orangeOntslag is voor u als ondernemer natuurlijk geen doel. U heeft immers al veel tijd en geld in de arbeidsrelatie gestoken. Overgaan tot ontslag doet u alleen omdat het niet anders kan. Bij een ontslagprocedure heeft u veel plichten. Naast al het formele papierwerk moet u ook kunnen aantonen dat het ontslag niet aan u als werkgever te wijten is. Daarom is het zaak een goed personeelsdossier aan te leggen. In het slechtste geval moet dit op stel en sprong. Soms wordt u immers ingehaald door de praktijk en moet u direct overgaan tot actie. Tavasszy adviseert u graag over een effectief personeelsdossier. Zo bent u goed voorbereid als dat nodig is.

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2015 gelden er nieuwe ontslagprocedures die zijn vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Er gelden andere soorten procedures, andere termijnen en vaste ontslagroutes. Daarnaast is een hoger beroep mogelijk. Verder adviseren we u over individuele en collectieve procedures, een sociaal plan en vergoedingen en andere regelingen bij vertrek.