Flexibiliseren

“Met welk doel en binnen welke mogelijkheden?”

rubber-bands_orangeAls werkgever kunt u behoefte hebben aan flexibiliteit. Eén van de oplossingen kan zijn het gebruik maken van een flexibele schil. Dat kan voordelen bieden, maar heeft ook de nodige aandachtspunten. Er zijn veel varianten mogelijk. Denk onder andere aan de diverse soorten arbeidsovereenkomsten, oproepovereenkomsten, gunstige voorwaarden voor de inhuur van AOW-ers, uitzending, bepaalde vormen van payrolling, werken met pools, inhuur van zelfstandigen en vormen van outsourcing. Andere oplossingen gaan meer over het op een meer flexibele manier kunnen inzetten van de bestaande, vaste medewerkers met behulp van reeds bestaande wettelijke regelingen, een goede omschrijving van de functie of wellicht ook een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst. Deze wereld is voortdurend in beweging. De regels veranderen regelmatig. Advocatenkantoor Tavasszy kijkt graag met u mee en geeft u praktisch, gedegen advies en helpt u de juiste balans te vinden. Want als werkgever bent u immers ook gebaat bij tevreden werknemers.

WWZ en WAB

De Wet werk en zekerheid (WWZ) uit 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) uit 2020 zijn een voorbeeld van de snel veranderende regelgeving.  Een voorbeeld: met de WWZ is vanaf 1 juli 2015 een nieuwe ketenregeling ingevoerd. Deze gaf aan werkgevers minder ruimte voor flexibiliteit dan voorheen. De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk contract automatisch wordt omgezet in een vast dienstverband. Met de invoering van de WAB is de nieuwe ketenregeling weer teruggedraaid. Wel zijn er in de tussentijd veel gerechtelijke uitspraken geweest over het zogeheten opvolgend werkgeverschap, dat onder andere voor de ketenregeling ook belangrijk is. Daaruit zijn weer nieuwe normen ontstaan, die het speelveld toch wel weer hebben veranderd.

Bovendien kunnen regels per branche verschillen. Soms zijn oproepcontracten bijvoorbeeld wel toegestaan en/of wel aan te raden en soms niet. Als oproepkrachten (te) regelmatig worden ingezet, dan kan dat tot bepaalde risico’s leiden voor de bedrijfsvoering, de inzet van het personeel en op het juridische vlak. Wilt u een zzp’er of zelfstandig professional inhuren of gebruik maken van platformarbeid? Hoe weet u dat u de juiste keuze maakt? Advocatenkantoor Tavasszy helpt u om uw ideeën te toetsen en om met meer zekerheid de juiste stappen te zetten.

Advocatenkantoor Tavasszy staat ook werknemers bij. Ook zij kunnen in verband met de regelgeving  voor allerlei vragen en uitdagingen komen te staan.