Commerciële contracten

“Wat spreken we af?”

contract_orangeAls ondernemer of werkgever krijgt u buiten het arbeidsrecht regelmatig te maken met allerlei soorten overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Het kan gaan om uw leveranciers, andere zakelijke dienstverleners, huurders, uw klanten of uw partners. Heldere afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking. In de praktijk is dit niet altijd optimaal geregeld.

Bij de meest voorkomende contracten waarmee u als ondernemer te maken krijgt, hebt u uw eigen (commerciële) uitgangspunten. Soms hebt u meer ruimte om uw contractpartij te beïnvloeden en soms minder. Advocatenkantoor Tavasszy geeft u concrete afwegingen, adviseert u over uw rechtspositie en wijst u op eventuele risico’s.

Advocatenkantooor Tavasszy adviseert bij het aangaan van nieuwe contracten en begeleidt u wanneer over reeds gemaakte afspraken een discussie ontstaat of dreigt te ontstaan. Bij grotere commerciële belangen of bijvoorbeeld bij een al lang lopende zakelijke relatie kan het zijn dat u er de voorkeur aan geeft om te proberen de relatie te behouden, mits een voor u reële uitkomst haalbaar is. Het advies en de begeleiding kan dan gaan over het overleg dat moet plaats om de onduidelijkheid op te lossen. Kortom: het onderhandelen van nieuwe afspraken. Denk hierbij aan nieuwe, meer op de gewijzigde situatie toegesneden afspraken die geheel of gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van oude afspraken. Dit soort overleg kan overigens ook nuttig zijn als de relatie of de overeenkomst moet worden beëindigd. Ook dan kunt er immers baat bij hebben dat over het verleden geen misverstanden bestaan.

Andere situaties waarover Advocatenkantooor Tavasszy u kan adviseren zijn: de nakoming van afspraken, een opzegging of ontbinding van een overeenkomst of het anderszins aantasten van de overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding.

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert onder andere op de volgende gebieden:

• Algemene voorwaarden
• Huur, lease, koop
• Franchise
• Incasso: advies over haalbaarheid en uitvoering
• Overeenkomst van opdracht
• Service level agreements (SLA’s)
• Overige dienstverlening, zoals ICT, schoonmaak, catering