Commerciële contracten

“Wat spreken we af?”

contract_orangeAls ondernemer krijgt u regelmatig te maken met commerciële contracten en de uitvoering daarvan. Het kan gaan om uw leveranciers, andere zakelijke dienstverleners, huurders, uw klanten of uw partners. Heldere afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking.

Bij de meest voorkomende contracten waarmee u als ondernemer te maken krijgt, hebt u uw eigen (commerciële) uitgangspunten. Soms hebt u meer ruimte om uw contractpartij te beïnvloeden en soms minder. Advocatenkantoor Tavasszy geeft u concrete afwegingen, adviseert u over uw rechtspositie en wijst u op eventuele risico’s.

Wij adviseren regelmatig bij het aangaan van nieuwe contracten. Ook adviseren en begeleiden wij bij reeds gemaakte afspraken die onvoldoende duidelijk zijn gebleken en waarover een discussie is ontstaan. Indien u de contractpartij bent die daar last van heeft, zult u daar iets aan willen doen.
Bij grotere commerciële belangen of bijvoorbeeld bij een al lang lopende zakelijke relatie kan het zijn dat u er de voorkeur aan geeft om te proberen de relatie te behouden, mits een voor u reële uitkomst haalbaar is. Het advies en de begeleiding kan dan gaan over het overleg dat moet plaats om de onduidelijkheid op te lossen. Kortom: het onderhandelen van nieuwe afspraken. Denk hierbij aan nieuwe, meer op een huidige, gewijzigde, situatie toegesneden afspraken die geheel of gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van oude afspraken. Dit soort overleg kan overigens ook nuttig zijn als de relatie of de overeenkomst moet worden beëindigd. Ook dan kunt er immers baat bij hebben dat over het verleden geen misverstanden bestaan.

Andere mogelijkheden waarover wij u kunnen adviseren en begeleiden zijn: nakoming afdwingen van afspraken, opzegging of ontbinding van de overeenkomst of het anderszins aantasten van de overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding.

Wij adviseren en begeleiden u onder andere op de volgende gebieden:

• Algemene voorwaarden
• Huur, lease, koop
• Franchise
• Incasso: advies over haalbaarheid en uitvoering
• Overeenkomst van opdracht
• Service level agreements (SLA’s)
• Overige dienstverlening, zoals ICT, schoonmaak, catering