arbeidsrecht

 

Onderhandelen met één andere partij is interessant. Maar stel nu dat er méér partijen zijn. Dan wordt het én leuker én ingewikkelder. De beloning is het extra resultaat dat kan worden bereikt. 

Meerdere partijen? Creëer een gemeenschappelijk belang, vergroot ‘de koek’

Denk eens aan de volgende (mogelijke) oplossing bij een drie partijen onderhandeling: A heeft een schuld aan B en B heeft een schuld aan C. A biedt B aan om namens hem te onderhandelen met C, waarbij 50% van het resultaat dat A voor B bereikt in mindering strekt op zijn schuld aan B. Dit is een voorbeeld uit de Romeinse tijd, maar nog steeds toepasbaar.

Bij onderhandelingen tussen meer dan 3 partijen is dit idee, of een soortgelijk idee, ook toepasbaar. In ieder geval kan men dan op zoek naar een gemeenschappelijk belang oftewel een ‘common ground’ tussen 2 of meer partijen. De mogelijkheid bestaat dan heel goed dat bij het ene deelbelang andere partijen betrokken zijn dan bij het andere deelbelang. Voorwaarde is dan wel dat men integer blijft en open en transparant optreedt.

Interessante dilemma’s en oplossingen bij onderhandelingen 

Kijk eens voor interessante dilemma’s en oplossingen bij onderhandelingen naar de website “Program on negotiation” van de Harvard Law School: http://www.pon.harvard.edu/

Meer weten over het nut van onderhandelen in uw situatie? 

Wilt u meer weten over de zin of onzin van onderhandelen in uw situatie? Neem dan contact met ons op.