Bij een doorstart na een faillissement biedt de nieuwe werkgever een medewerker een jaarcontract aan. Na afloop van het jaar wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De vraag is hier of de nieuwe werkgever als opvolgend werkgever is te beschouwen (artikel 7:668a BW), waarbij kennis van de oude werkgever over de medewerker aan de nieuwe werkgever kan worden toegerekend. De kort geding rechter past de maatstaf  toe zoals neergelegd in de arresten HR 11 mei 2012 LJ: BV9603 en HR 25 mei 2012, LJN:BV9601. Het opvolgend werkgeverschap wordt door de nieuwe werkgever gemotiveerd betwist en in kort geding voorshands onvoldoende aannemelijk geacht. Lees verder