In Nederland zijn steeds meer zzp-ers werkzaam. Zzp-ers zijn ondernemers die overwegend zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en hoe ze de opdracht uitvoeren.Werkgevers vinden zzp-ers belangrijk voor hun zogeheten ‘flexibele schil’, het bestand aan kleine zelfstandigen dat gemakkelijk en flexibel kan worden ingezet.

Verdiensten en zorgen bij zzp-ers

Er zijn genoeg zzp-ers die goed verdienen. Meestal zijn dit externe adviseurs die tijdelijk werkzaam zijn voor bijvoorbeeld een project bij een opdrachtgever. Maar er zijn ook zzp-ers die een wat mindere positie hebben en er zijn ook zorgen die feitelijk bij alle zzp-ers spelen. Die betreffen dan de sociale zekerheid van zzp’ers. Denk onder andere aan het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, aan werkloosheid en aan pensioen.

Mogelijke oplossing: minimumtarieven in CAO’s? 

Eén van de oplossingen die in dit verband wel eens wordt voorgesteld is dat in CAO’s minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers worden opgenomen. Dat mag echter meestal niet. Prijsafspraken tussen ondernemers vallen namelijk onder het kartelverbod.

Uitzondering voor zzp-ers die schijnzelfstandige zijn

Voor zzp-ers die schijnzelfstandige zijn, dus in dezelfde werksituatie zitten als werknemers, mogen in een CAO wél minimumafspraken over tarieven gemaakt worden. Schijnzelfstandigen zijn mensen die minder vrijheid dan zzp-ers hebben om te bepalen waar, wanneer en hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. In feite is bij schijnzelfstandigen eerder sprake van een duidelijke gezagsverhouding tussen hun opdrachtgever en hen.

Voor juristen: zie onder andere deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie, de bijbehorende conclusie (notitie) van de Advocaat-Generaal en de hierop volgende uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Autoriteit Consument & Markt: Leidraad tariefafspraken voor zzp-ers 

De Autoriteit Consument & Markt heeft een handige leidraad opgesteld over tariefafspraken voor zzp-ers in CAO’s. Lees hier de Leidraad.

Meer weten over het inzetten van zzp-ers?

Wilt u meer weten over hoe zzp-ers op de juiste wijze kunnen worden ingezet en welke afspraken er kunnen worden gemaakt? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hierover graag.