Kantoor en werkwijze

Kantoor

Advocatenkantoor Tavasszy is vanuit haar ervaring in de bedrijfsjuridische wereld en de advocatuur gespecialiseerd in de behandeling van geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en contracten waarmee MKB ondernemers regelmatig te maken krijgen. Bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht staat Advocatenkantoor Tavasszy naast MKB ondernemers ook particulieren bij.

De werkwijze van Advocatenkantoor Tavasszy is informeel en doelgericht. Indien nodig kan dezelfde werkdag een afspraak worden gemaakt voor een eerste bespreking van het probleem en de aanpak daarvan. Afspraken met ondernemers kunnen desgewenst plaatsvinden bij de ondernemer zelf.

Een belangrijke drijfveer is het in de gegeven omstandigheden bereiken van een optimaal resultaat, zonder daarbij de kosten voor u als klant uit het oog te verliezen. Mogelijke risico’s signaleert Advocatenkantoor Tavasszy tijdig en pro-actief. Zij zorgt voor zowel praktische als juridisch degelijke oplossingen, waarmee u verder kunt.

Verreweg de meeste problemen kunnen zonder een gerechtelijke procedure opgelost worden. Indien nodig treedt Advocatenkantoor Tavasszy voor u echter ook op in de rechtszaal. Uitgangspunt daarbij is dat u ook hier van tevoren een duidelijk beeld krijgt van wat u reëel kunt verwachten en van de met een procedure gepaard gaande risico’s, kansen en kosten.

Advocatenkantoor Tavasszy biedt u:

 • ruime specialistische ervaring in het arbeidsrecht en overige contracten
 • snelle risicoanalyse en no nonsense aanpak
 • korte communicatielijnen
 • to the point advies

 

Werkwijze

Stapsgewijze behandeling van het dossier
 • eerste contact
 • eventueel: afspraak over toezending relevante stukken voor intakegesprek
 • bespreking probleem in het intakegesprek op kantoor of bij de cliënt zelf.
 • bij bestaande cliënten kan dit ook telefonisch of via e-mail; in overleg kan de bespreking ook via Skype plaatsvinden
 • vaststellen of er een zaak is en, zo ja, hoe die kan worden behandeld
 • afspraken maken over de behandeling: algemene voorwaarden en financiële afspraken
 • verdere analyse van het probleem, bepalen rechtspositie van de cliënt en bepalen juridische stappen en verdere strategie en bepalen van te maken kosten
 • afsluiting, eindgesprek met de cliënt en einddeclaratie
 • behandeling van de zaak
 • eventuele nazorg en verdere service

In arbeidsrechtdossier (in het algemeen) te verstrekken informatie

 • arbeidsovereenkomst(en)
 • eventuele nader gemaakte afspraken
 • CAO of personeelsregeling van toepassing?
 • recente salarisstrook van de betrokken medewerker(s)
 • relevante correspondentie en stukken (eventuele gespreksverslagen e.d.)
 • adresgegevens en verdere contactgegevens van de cliënt
 • kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of diens contactpersoon

Bij contractuele of andere zaken (in het algemeen) te verstrekken informatie

 • de overeenkomst(en) of een weergave van de afspraken
 • korte weergave van het probleem, ontstaansgeschiedenis en verdere achtergronden
 • relevante correspondentie
 • eventuele nader gemaakte afspraken
 • adresgegevens en verdere contactgegevens van de cliënt
 • kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of diens contactpersoon