Huurders van winkelruimte worden door de wet beschermd. In de wet zijn bepalingen opgenomen waarvan niet in het nadeel van de huurder mag worden afgeweken. Deze huurbescherming geldt niet voor contracten die 2 jaar of korter duren. Een huurovereenkomst voor winkelruimte voor de duur van maximaal 2 jaar kan daardoor volgens de algemene wettelijke regels eindigen, zonder dat de huurder recht heeft op verlenging of dat er aan extra eisen, zoals een lange opzegtermijn, moet worden voldaan. Voorwaarde is dan wel dat de huurovereenkomst helder is. Wij kunnen dat van tevoren voor u beoordelen.