Hoe verhoog ik de acceptatie van mijn boodschap? Heb je ook wel eens het idee dat je wel kan blijven praten, maar dat de ander niet ontvankelijk is voor je boodschap? Nog lastiger kan het zijn als je een groep moet aanspreken. Als je wilt dat je boodschap zo goed mogelijk wordt ontvangen bij degene die of het publiek dat je wilt aanspreken, dan is het zaak dat je je realiseert dat iedereen de wereld op zijn of haar manier bekijkt. Dit kan van pas komen bij onderhandelingen met één partij of meerdere partijen of gewoon als je in een andere setting moet overtuigen. Hoe pak je dit nu aan? Een van de manieren is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van je publiek. 

Zes stappen om de boodschap te formuleren en te anticiperen op mogelijke bezwaren

Je kan zes stappen onderscheiden

  1. Wat is je boodschap? Formuleer die kernachtig.
  2. Wie is je publiek, doelgroep oftewel ’target group’? Beschrijf dit zo specifiek mogelijk voor jezelf.
  3. Formuleer 5 mogelijke bezwaren (‘objections’) die je publiek zou kunnen hebben tegen je boodschap.
  4. Wat zou je antwoord zijn op elk van die bezwaren?
  5. Bepaal wat het kernwoord (‘keyword’) is in elk van je antwoorden.
  6. Herformuleer je boodschap zodanig dat de kernwoorden daarin verwerkt zijn. Zo kom je tot je ‘keymessage’ voor degene(n) die je nu wilt aanspreken. Een andere keer, met net een ander publiek, zal de boodschap net een iets andere vorm hebben.

 

Meer weten over hoe anderen de wereld kunnen bekijken?

Wil je meer weten over hoe anderen de wereld kunnen bekijken? Lees dan als aanvulling op deze blog eens het boek Valueframing van Floor de Ruiter. Er zijn uiteraard ook andere boeken over dit onderwerp. Denk onder andere aan boeken over geweldloze communicatie, zoals dat is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Een ander, laatste voorbeeld is het Harvard onderhandelingsmodel. Dit soort systemen kunnen uiterst krachtige instrumenten bieden.