Discussies tussen bedrijven over handelsnamen komen met enige regelmaat voor. Het belang bij dergelijke discussies kan groot zijn. Het voeren van een handelsnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een naam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, is verboden indien dat tot verwarring kan leiden. Belangrijk is dat ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk kan opleveren. Hierbij een mooi voorbeeld van hoe de rechter dit laatste aspect beoordeelt. Zie punten 4.2 e.v. http://goo.gl/MQgyt