Uitspraken arbeidsrecht (jan/feb 2023)

In deze bijdrage worden enkele recente interessante uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht weergegeven. Het gaat om de periode januari/februari 2023.

Niet melden nevenwerkzaamheden leidt tot ontbinding op de e-grond

Verkorte weergave: de werknemer was gehouden om aan de werkgever alle informatie te verschaffen over nevenwerkzaamheden die mogelijk zouden kunnen leiden tot een belangenverstrengeling opdat werkgever daarover zelf een oordeel kan vormen en heeft structureel en verwijtbaar niet aan deze verplichting voldaan.

Lees hier de uitspraak.

Billijke vergoeding en krappe arbeidsmarkt

Bij het vaststellen van de billijke vergoeding houdt de rechter rekening met de omstandigheid dat de werknemer direct nieuw werk heeft gevonden en dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt de kansen op het vinden van werk groot zijn.

Lees hier de uitspraak.

Senioriteit van Martinair-vliegers gaat niet zonder meer over bij overgang van onderneming

De Hoge Raad in deze zaak over de vraag of plaatsing op de lijst van senioriteit een recht is dat krachtens overgang van onderneming mee overgaat op de verkrijger. De Hoge Raad oordeelt dat senioriteit als zodanig geen recht is dat overgaat bij overgang van onderneming. Aan de hand van onder meer de arresten Scattolon en Unionen geeft de Hoge Raad weer dat een bij de vervreemder verworven anciënniteit (het aantal dienstjaren dat de werknemer bij de vervreemder heeft vervuld) als zodanig geen recht is dat op grond van de Richtlijn mee overgaat, maar dat financiële rechten van de werknemers waarvoor anciënniteit mede bepalend is, door de verkrijger in beginsel op dezelfde voet als bij de vervreemder zullen moeten worden gehandhaafd. In het arrest Scattolon heeft het Hof van Justitie EU verder benadrukt dat de Richtlijn alleen recht geeft op het behoud van bij de overgang reeds bestaande aanspraken, en niet op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Bijna alle klachten stuiten op de toetsing aan deze rechtsregels af, met uitzondering van de motiveringsklacht over handhaving senioriteit bij bepaling van de ontslagvolgorde.

Lees hier de uitspraak

Zonder noodzaak opheffen van functie van arbeidsongeschikte werknemer

Ontbinding ten onrechte op a-grond; had wel op g-grond gemogen.

Werkgever handelde ernstig verwijtbaar door arbeidsvoorwaarde rond aandelenparticipatie niet na te komen, de werknemer na terugkeer van ziekte te confronteren met ‘vervallen van functie’ en vervolgens onvoldoende herplaatsingsinspanningen te verrichten (door het uitsluitend wijzen op een interne vacature).

Werknemer verzoekt expliciet om billijke vergoeding op grond van ernstige verwijtbaarheid, die wordt vastgesteld door het hof op € 125.000.

Lees hier de uitspraak.

Meer weten?

Bent u werkgever of werknemer en wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke thema’s en keuzes die u op dit gebied moet maken? Neemt u dan contact op voor het maken van een oriënterende afspraak.