In deze uitspraak wordt de vraag behandeld of een werkgever (hier: een ziekenhuis) eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer mag aanpassen. Hier gaat het om het variabele deel van het salaris van een medisch specialist. De rechter gaat vanaf punt 6 stapsgewijs in op de vragen die daarbij beantwoord moeten worden, zoals de al dan niet aanwezigheid van bepaalde (gewijzigde) omstandigheden en de al dan niet redelijkheid van het voorstel dat het ziekenhuis heeft gedaan. Mede doordat het ziekenhuis een overgangsregeling hanteert, acht de rechter de wijziging redelijk. http://goo.gl/k8QHm