Afgelopen week is er duidelijkheid ontstaan over een nieuw sociaal akkoord. Dit gaat vooral over de versoepeling van de arbeidsmarkt en van het ontslagrecht. Kijk voor de maatregelen van het sociaal akkoord naar het bijgevoegde overzicht. Voor het arbeidsrecht zijn vooral de punten 23 t/m 60 van belang. Of het ontslagrecht nu echt efficiënter wordt als de plannen doorgaan, is de vraag. Het wordt gecompliceerder en, helemaal nieuw, zelfs met de mogelijkheid van hoger beroep. Zie ook het verruimde aantal contracten voor bepaalde tijd dat achter elkaar kan worden afgesloten http://goo.gl/TvOGd