Uitgelicht | Nieuws

Hoe verhoog ik de acceptatie van mijn boodschap? Heb je ook wel eens het idee dat je wel kan blijven praten, maar dat de ander niet ontvankelijk is voor je boodschap? Nog lastiger kan het zijn als je een groep moet aanspreken. Als je wilt dat je boodschap zo goed mogelijk wordt ontvangen bij degene

Continue Reading →

Ondernemers die met elkaar zaken doen kunnen in verschillende situaties te maken krijgen met de regels die gelden bij overgang van onderneming. Als deze mogelijkheid van tevoren niet is onderzocht of als dat wel is gedaan maar bijvoorbeeld niet duidelijk met het personeel is overlegd en zo nodig de relevante informatie is verstrekt, dan kan

Continue Reading →

Franchising is een interessant concept. Instappen in een franchiseformule kan een goede keuze zijn om te starten met een eigen bedrijf of om het al bestaande eigen bedrijf uit te breiden.  Ook de franchisegever, degene met de formule, heeft uiteraard zo zijn voordelen. Het is echter belangrijk om aan het begin heldere afspraken te maken

Continue Reading →

Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of het beroep van een verkoper van aandelen op een contractuele uitsluiting van dwaling naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Van belang hierbij is de mate en de omvang van een eventuele onjuiste voorstelling van zaken.   Correctie overnamebalans Het Hof heeft -als voorlopige

Continue Reading →

Op 9 april is bekendgemaakt dat er een internetconsultatie wordt gehouden over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De internetconsultatie houdt in dat iedereen zijn mening mag geven over de voorgestelde wet. De einddatum van de consultatie is 7 mei 2018. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden

Continue Reading →

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De nadruk ligt op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de nieuwe regelgeving houdt. Hoe gaat u hiermee om?   Voor wie geldt de AVG? De AVG geldt

Continue Reading →

Als u ondernemer bent en direct of indirect zaken doet met bedrijven in Groot-Brittannië, dan kan het nuttig zijn om uw positie te beoordelen en een risico-analyse te maken.  Hoe staat uw bedrijf er voor bij de Brexit? Om een eerste indruk te krijgen, zou u eens kunnen kijken op deze website (www.hulpbijBrexit.nl). Kijk bijvoorbeeld eens

Continue Reading →

Aansprakelijkheid van bestuurders kan zich in diverse situaties voordoen. Voor de correcte oprichting van een BV geldt bijvoorbeeld een aantal vereisten, onder andere dat de oprichting bij notariële akte plaatsvindt en dat wordt deelgenomen in het kapitaal door een of meer personen. De notariële akte bevat de statuten van de vennootschap, die weer aan bepaalde

Continue Reading →

In een recente procedure kwam weer eens de vraag naar voren onder welke omstandigheden sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer een vennootschap gene verhaal biedt. Oftewel: wanneer handelt een bestuurder van een vennootschap onrechtmatig wanneer de vennootschap contractpartij is, maar financieel in zwaar weer verkeert, en haar verplichtingen niet kan nakomen. Uiteindelijk wordt de directeur,

Continue Reading →

Onlangs is een interessante uitspraak gewezen over de splitsing van een rechtspersoon volgens de artikelen 2:334a en verder van het Burgerlijk Wetboek. De zaak gaat over het voornemen van Holland Casino om tot splitsing te willen overgaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is bij de rechter

Continue Reading →