Uitgelicht | Nieuws

In de wet is geregeld wat van een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer wordt verwacht en wat van een werkgever wordt verwacht wanneer één van zijn werknemers arbeidsongeschikt is. Het doel hiervan is de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer in het eigen werk danwel in aangepast werk bij de werkgever danwel, als het voorgaande niet mogelijk is,

Continue Reading →

Interessant voor arbodiensten en werkgevers: UWV heeft de Werkwijzer Poortwachter en de addendum Corona bijgewerkt. Lees hier de meest actuele informatie over begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers en wat de invloed van de Coronacrisis hierop is. Werkwijzer Poortwachter De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie

Continue Reading →