Uitgelicht | Nieuws

In de praktijk komt het niet snel tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het niet meewerken aan de re-integratie door een zieke medewerker. Soms echter kan -onder strikte voorwaarden- een beëindiging van de arbeidsovereenkomst het laatste middel zijn dat de werkgever heeft. Lees hierover meer in deze blog. Ontbinding arbeidsovereenkomst bij niet meewerken aan

Continue Reading →

Onlangs heb ik een update gemaakt van de Checklist disfunctioneren voor werkgevers. De checklist is geschreven voor werkgevers, maar als werknemer kan je er ook je voordeel mee doen. Klik rechts van deze tekst op de afbeelding van de checklist of ga hier naar de downloadpagina.  Checklist disfunctioneren voor werkgevers Hieronder volgen de hoofdlijnen van de

Continue Reading →

Aansprakelijkheid van bestuurders kan zich in diverse situaties voordoen. Voor de correcte oprichting van een BV geldt bijvoorbeeld een aantal vereisten, onder andere dat de oprichting bij notariële akte plaatsvindt en dat wordt deelgenomen in het kapitaal door een of meer personen. De notariële akte bevat de statuten van de vennootschap, die weer aan bepaalde

Continue Reading →

Opzegtermijn na overgang van onderneming Wat is de opzegtermijn na overgang van onderneming? Bij een overgang van onderneming kan het gebeuren dat de verkrijgende onderneming enige tijd na de overgang werknemers van het overgenomen bedrijf wil ontslaan. Op zich is dit toegestaan als het gaat om zogeheten ETO-redenen, dat wil zeggen economische, technische of organisatorische

Continue Reading →

In een recente procedure kwam weer eens de vraag naar voren onder welke omstandigheden sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer een vennootschap gene verhaal biedt. Oftewel: wanneer handelt een bestuurder van een vennootschap onrechtmatig wanneer de vennootschap contractpartij is, maar financieel in zwaar weer verkeert, en haar verplichtingen niet kan nakomen. Uiteindelijk wordt de directeur,

Continue Reading →

Onlangs is een interessante uitspraak gewezen over de splitsing van een rechtspersoon volgens de artikelen 2:334a en verder van het Burgerlijk Wetboek. De zaak gaat over het voornemen van Holland Casino om tot splitsing te willen overgaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is bij de rechter

Continue Reading →

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Een zzp-er kan erg lijken op een ‘gewone’ werknemer. Dit kan in voorkomende gevallen tot de situatie leiden dat de rechter de strengere eisen die op grond van het beschermende arbeidsrecht voor de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een (gewone) werknemer gelden, ook zal mee kunnen nemen in de relatie tussen een zzp-er (formeel: opdrachtnemer) en

Continue Reading →

In Nederland zijn steeds meer zzp-ers werkzaam. Zzp-ers zijn ondernemers die overwegend zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en hoe ze de opdracht uitvoeren.Werkgevers vinden zzp-ers belangrijk voor hun zogeheten ‘flexibele schil’, het bestand aan kleine zelfstandigen dat gemakkelijk en flexibel kan worden ingezet. Er zijn genoeg zzp-ers die goed verdienen. Meestal zijn

Continue Reading →

  Onderhandelen met één andere partij is interessant. Maar stel nu dat er méér partijen zijn. Dan wordt het én leuker én ingewikkelder. De beloning is het extra resultaat dat kan worden bereikt.  Denk eens aan de volgende (mogelijke) oplossing bij een drie partijen onderhandeling: A heeft een schuld aan B en B heeft een

Continue Reading →