Uitgelicht | Nieuws

Onlangs heb ik een update gemaakt van de Checklist disfunctioneren voor werkgevers. De checklist is geschreven voor werkgevers, maar als werknemer kan je er ook je voordeel mee doen. Klik rechts van deze tekst op de afbeelding van de checklist of ga hier naar de downloadpagina.  Samenvatting van de Checklist disfunctioneren voor werkgevers Hieronder volgen de

Continue Reading →

Bij een overgang van onderneming kan het gebeuren dat de verkrijgende onderneming enige tijd na de overgang werknemers van het overgenomen bedrijf kan en mag ontslaan, bijvoorbeeld een jaar na de overgang. Het is dan belangrijk om te weten op basis van welke dienstjaren de opzegtermijn moet worden berekend: de ‘nieuwe’ dienstjaren of met inachtneming

Continue Reading →

Onlangs is een interessante uitspraak gewezen over de splitsing van een rechtspersoon volgens de artikelen 2:334a en verder van het Burgerlijk Wetboek. De zaak gaat over het voornemen van Holland Casino om tot splitsing te willen overgaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is bij de rechter

Continue Reading →

Een zzp-er kan erg lijken op een ‘gewone’ werknemer. Dit kan in voorkomende gevallen tot de situatie leiden dat de rechter de strengere eisen die op grond van het beschermende arbeidsrecht voor de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een (gewone) werknemer gelden, ook zal mee kunnen nemen in de relatie tussen een zzp-er (formeel: opdrachtnemer) en

Continue Reading →

In Nederland zijn steeds meer zzp-ers werkzaam. Zzp-ers zijn ondernemers die overwegend zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en hoe ze de opdracht uitvoeren.Werkgevers vinden zzp-ers belangrijk voor hun zogeheten ‘flexibele schil’, het bestand aan kleine zelfstandigen dat gemakkelijk en flexibel kan worden ingezet. Er zijn genoeg zzp-ers die goed verdienen. Meestal zijn

Continue Reading →

  Onderhandelen met één andere partij is interessant. Maar stel nu dat er méér partijen zijn. Dan wordt het én leuker én ingewikkelder. De beloning is het extra resultaat dat kan worden bereikt.  Denk eens aan de volgende (mogelijke) oplossing bij een drie partijen onderhandeling: A heeft een schuld aan B en B heeft een

Continue Reading →

Ziekteverzuim van personeel is voor veel ondernemers een regelmatig terugkerend onderwerp. Welke situaties doen zich regelmatig voor? Hoe kan een werkgever hiermee het beste omgaan? Zijn er bepaalde “best practices” die de werkgever of de ondersteunende HR-afdeling het beste kan volgen? Wanneer bestaat er ruimte voor uitzonderingen op deze algemene richtlijnen en hoe kunt u

Continue Reading →

  Een werknemer is sinds 2007 in dienst en is werkzaam als Parking Host. Hij heeft een werkweek van 32 uur. De werknemer heeft zich met ingang van 4 september 2014 ziek gemeld in verband met problemen van psychische aard. In juni 2015 heeft hij zijn werkzaamheden gedeeltelijk hervat voor twee uur per week. Op 17 juli 2015

Continue Reading →

Wanneer hebben werknemers recht op doorbetaling van hun salaris tijdens ziekte? De hoofdregel is dat de werkgever bij ziekte van de werknemer een wettelijke loondoorbetalingsplicht heeft. De werknemer heeft op grond van de wet gedurende 104 weken recht op minimaal 70% van zijn salaris. De eerste 52 weken van zijn ziekte heeft de werknemer recht

Continue Reading →

Vanaf 1 juli 2015 geldt als nieuwe hoofdregel voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat binnen een bepaalde periode achtereenvolgens kan worden overeengekomen: “maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar”. Verder geldt een periode van 6 maanden als maximale tussenliggende periode (in plaats van voorheen 3 maanden). Dat betekent dat pas bij onderbrekingen van

Continue Reading →