Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is dynamisch en volop in beweging. Via Advocatenkantoor Tavasszy hebt u als MKB ondernemer en als werknemer toegang tot actuele, gespecialiseerde kennis en ervaring op dit gebied.

Met ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en het ontslagrecht staat Advocatenkantoor Tavasszy met name werkgevers, maar ook werknemers snel, efficiënt en met kennis van zaken bij. Aangezien arbeidsrecht mensenwerk is met de nodige zakelijke aspecten en grote financiële belangen, staan persoonlijke aandacht, inleving in uw belangen en daarmee maatwerk bij de behandeling van uw probleem voorop.

De ervaring leert dat een goede voorbereiding in de praktijk niet alleen tijdwinst en daarmee een beperking van de kosten, maar ook een optimaal resultaat oplevert. Advocatenkantoor Tavasszy staat voor een degelijke aanpak.

Het gaat immers  om uw belang als klant, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert en begeleidt u onder andere op de volgende gebieden:

 • arbeidsovereenkomsten (opstellen, beoordelen, updaten)
 • arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen
 • arbeidstijden (Arbeidstijdenwet, werktijdverkorting, aanpassing arbeidsduur)
 • arbeidsomstandigheden/Arbozorg
 • bedrijfsongevallen, werkgeversaansprakelijkheid
 • bedrijfsovername, in- en outsourcing van personeel
 • CAO-recht (uitleg CAO, invoeren dienstregelingen, sociaal plan)
 • concurrentiebeding, relatiebeding
 • disfunctioneren
 • dossieropbouw
 • flexibele arbeidsrelaties (overeenkomst van opdracht, zzp-ers, inlening, uitzending, detachering)
 • fraudetrajecten
 • medezeggenschap, samenwerking met de ondernemingsraad
 • overleg met de vakbonden, medezeggenschap (OR) en personeelsvergadering
 • ontslag (individueel: dossieropbouw, disfunctioneren, ontslag op staande voet, arbeidsongeschiktheid, ontslagvergunning via UWV WERKbedrijf, ontbinding via de kantonrechter, onderhandelen ontslagregeling)
 • ontslag (collectief: opstellen en uitonderhandelen van beëindigingsovereenkomsten, aanvragen van ontslagvergunning via UWV WERKbedrijf, ontbinding via de kantonrechter)
 • overige procedures via de WOR (Wet op de ondernemingsraden)
 • reorganisatie (aanvragen ontslag, opstellen en uitvoeren sociaal plan)
 • statutair directeuren en hoger management
 • werktijdverkorting
 • wijziging van functie(s)
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid