Bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen heeft deze werkgever veel goed gedaan: voldoende onderbouwing van de economische noodzaak tot reorganiseren, de personeelsvertegenwoordiging (pvt) is akkoord met een reorganisatieplan en er is zelfs een sociaal plan overeen gekomen met de bonden. Toch ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst met een medewerker niet omdat de werkgever onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt hoe zij het afspiegelingsbeginsel heeft toegepast. Hierdoor kan niet gecontroleerd worden of de juiste medewerkers voor ontslag zijn voorgedragen http://goo.gl/KBfch